thanhnd - PGS. TS. Ngô Đức Thành

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

HỌ VÀ TÊN:                            NGÔ ĐỨC THÀNH

Năm sinh: 1979

Cơ quan công tác: Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

Địa chỉ cơ quan: #407, Nhà T3, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,  Hà Nội.

E-mailngoducthanh@gmail.com, ngoducthanh@vnu.edu.vn

Ngạch viên chức: V.07.01.02

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp

I  I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO  

Đại học2001, Đại học Bách Khoa Paris, Pháp

Tiến sĩ: 2005, Khí tượng, Đại học Paris, Pháp

Postdoc: 2005 – 2008, Đại học Tokyo, Nhật Bản

III. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

5/2008 – 01/2010 Nghiên cứu viên, Đài Cao không, Trung tâm KTTV Quốc gia

01/2010 – 9/2010 Trưởng phòng Nghiên cứu Tư liệu, Đài Khí tượng Cao không

2010-2014 Giảng viên Khoa KTTV&HDH, trường ĐHKHTN Hà Nội

2015-nay   Phó Giáo Sư, Khoa KTTV&HDH, trường ĐHKHTN Hà Nội

2013 – 2018 Uỷ viên Hội đồng liên ngành các Khoa học Trái Đất - Môi trường, Đại học Quốc gia HN

2013 – 2018 Uỷ viên Hội đồng liên ngành Công nghệ thông tin và Khoa học Tính toán, Đại học Quốc gia HN

Ban biên tập tạp chí Geoenvironmental Disasters. Springer.

IV. GIẢNG DẠY

Giảng dạy đại học (14)

 1. Dao động và biến đổi khí hậu (năm thứ 4)
 2. Mô hình hóa khí hậu (năm thứ 4)
 3. Khí tượng vệ tinh (thuộc môn Khí tượng ra đa và khí tượng vệ tinh) (năm thứ 3)

Giảng dạy sau đại học (3)

 1. Xử lý số liệu vệ tinh (Thạc sĩ)
 2. Mô hình hóa khí hậu nâng cao (Thạc sĩ)
 3. Đánh giá Biến đổi khí hậu (Thạc sĩ)
 4. Khí hậu động lực (Thạc sĩ)

Khóa luận tốt nghiệp (16)

Luận văn Thạc sỹ (08 đã bảo vệ, 04 đang thực hiện),

Luận án Tiến sĩ (02 đang thực hiện, 01 chính, 01 phụ)

V. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 1. Biến đổi khí hậu
 2. Mô hình hoá khí hậu khu vực
 3. Tương tác mặt đất khí quyển
 4. Khí tượng vệ tinh

VI. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

CHỦ TRÌ

 1. 2011 – 2013 Nghiên cứu khoanh vùng những khu vực của Việt Nam cần bổ sung lắp đặt radar thời tiết. Đề tài cấp cơ sở. MS: TN - 11 – 34
 2. 2011-2014 Nghiên cứu xây dựng hệ thống đồng hóa tổ hợp cho mô hình thời tiết và hệ thống tổ hợp cho một số mô hình khí hậu khu vực nhằm dự báo và dự tính các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan. Đề tài cấp nhà nước. MS: ĐT.NCCB-ĐHUD. 2011-G/10
 3. 2013 – 2014 Nghiên cứu biến đổi của ngày bùng phát gió mùa mùa hè ở Việt Nam. Đề tài cấp cơ sở. MS: TN - 13 – 30
 4. 2013-2015 Nghiên cứu sự biến đổi của hoạt động gió mùa mùa hè ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên NAFOSTED. MS: 105.06-2013.03
 5. 2015-2017 Nghiên cứu xây dựng bộ số liệu mưa trên lưới cho Việt Nam sử dụng sản phẩm vệ tinh GSMaP và quan trắc tại trạm; ứng dụng đánh giá sự biến đổi các đặc trưng mưa cho khu vực miền Trung. Đề tài cấp Đại học Quốc Gia. MS: QG.15.06

VII. CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

TẠP CHÍ NƯỚC NGOÀI, TRONG NƯỚC - SÁCH - BÁO CÁO- KỶ YẾU HỘI THẢO

2015

 1. Hotaek Park, Yasuhiro Yoshikawa, Kazuhiro Oshima, Youngwook Kim, T. Ngo-Duc, John S. Kimball, Daqing Yang: Quantification of warming climate-induced changes in the terrestrial Arctic river ice thickness and phenology. Journal of Climateaccepted.
 2. Nguyễn Thị Thanh Huệ, Ngô Đức Thành, 2015: Nghiên cứu tác động của El Niño Modoki đến ngày bùng phát gió mùa mùa hè trên khu vực Tây Nguyên và Nam BộTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 1S tr. 30-38.
 3. Nguyen-Le, D., J. Matsumoto, and T. Ngo-Duc, 2015: Interannual variability of rainy season onset over the eastern Indochina Peninsula. Journal of Climate, 28 (14), 5645-5666. http://dx.doi.org/10.1175/JCLI-D-14-00373.1
 4. Mai Trọng Nhuận, Phan Văn Tân, Lê Quang Trí, Trương Việt Dũng, Đỗ Công Thung, Lê Văn Thăng, Trần Mạnh Liểu, Nguyễn Tiền Giang, Đỗ Minh Đức, Ngô Đức Thành, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hiếu Trung, Trần Đăng Quy, Nguyễn Thị Khang, 2015: Sự thay đổi tác động của cực đoan khí hậu và thiên tai tới hệ sinh thái và hệ nhân sinh. Trong: Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về Quản lý rủi ro thiên tai và hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu [Trần Thục, Koos Neefjes, Tạ Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Thắng, Mai Trọng Nhuận, Lê Quang Trí, Lê Đình Thành, Huỳnh Thị Lan Hương, Võ Thanh Sơn, Nguyễn Thị Hiền Thuận, Lê Nguyên Tường], NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam, trang 141-186. ISBN 978-604-904-623-0.
 5. Hideyuki Kamimera, Thanh Ngo-Duc, Le Viet Xe, Jun Matsumoto, and Yoichi Iwami, 2015: Rain-gauge, Radar and Satellite Rainfall Intercomparison in Central Vietnam. The Fourth International Workshop of Climatic Changes and Their Effects on Agriculture in Asian Monsoon Region. March 10-12, 2015, Hanoi, Vietnam, 43-46.
 6. Huong Ho-Xuan, Thanh Ngo-Duc, Hi-Ryong Byun, 2015: Quantification of drought characteristics in the context of Climate Change in Yen Chau district, Son La, Vietnam. The Fourth International Workshop of Climatic Changes and Their Effects on Agriculture in Asian Monsoon Region. March 10-12, 2015, Hanoi, Vietnam, 47-51.

2014

 1. Ngo-Duc, T. , C. Kieu, M. Thatcher, D. Nguyen-Le, and T. Phan-Van, 2014: Climate projections for Vietnam based on regional climate models. Climate Research, 60, 199-213, doi:http://www.doi.org/10.3354/cr01234. [ full text in PDF ]
 2. Phan-Van, T., H. Nguyen-Van, L. Trinh-Tuan, T. Nguyen-Quang, T. Ngo-Duc, P. Laux, and T. Nguyen-Xuan, 2014: Seasonal Prediction for Vietnam using the Regional Climate Model version 4.2 (RegCM4.2). Advances in Meteorology, Volume 2014 (2014), Article ID 245104, 13 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2014/245104
 3. Nguyen-Le, D., Matsumoto, J. and Ngo-Duc, T. (2014), Climatological onset date of summer monsoon in Vietnam. Int. J. Climatol., 34: 3237–3250. doi: 10.1002/joc.3908.
 4. Ngo-Duc, T., 2014: Climate Change in the Coastal Regions of Vietnam. Book chapter in: Coastal disasters and climate change in Vietnam - Engineering and Planning Perspectives (edited by N.D. Thao, H.Takagi, and M. Esteban), Elsevier, Butterworth-Heinemann, ISBN: 978-0-12-800007-6 (424pp), 175-198.
 5. Raizan Rahmat, Boonlert Archevarahuprok, Chai Ping Kang, Chung Jing Xiang, David Hein, Dodo Gunawan, Erasmo Buonomo, Grace Redmond, Haji Sidup Haji Sirabaha, Han Swe, Itesh Dash, Jacqueline Lim See Yee, Jose Rizal, Kornrawee Sitthichivapak, Kumarenthiran Subramaniam, Lalit Dagar, Liew Ju Neng, Ling Leong Kwok, Lyhon Ho, Mai Van Khiem, Matt Palmer, Monichoth So Im, Muhammad Yunus Ahmad Mazuki, Ngai Sheau Tieh, Thanh Ngo-Duc, Saiful Azmi bin Haji Husain, Shamsuddin Shahid, Simon Tucker, Srivatsan V., Suppakorn Chinvanno, Thelma Acebes Cinco, Thuy Tran Thanh, Vo Van Hoa, and Wittyi Soe, 2014: A Regional Climate Modelling Experiment for Southeast Asia. SEACAM (Southeast Asia Climate Analysis and Modelling) project's final report. Centre for Climate Research in Singapore & Hadley Centre. 128 pp.
 6. Phan V. T., Fink A. H., Ngo-Duc T., Trinh T. L., Pinto J. G., van der Linden R., and Schubert D., 2014: Observed climate variations and change in Vietnam. In: Meon, G., Pätsch M., Phuoc N.V., Quan N.H. (eds.) (2014): EWATEC-COAST: Technologies for Environmental and Water Protection of Coastal Zones in Vietnam. Contributions to 4th International Conference for Environment and National Resources, ICENR 2014. Cuvillier, Göttingen, Germany. ISSN: 2363. ISBN: 978-3-95404-852-6, p. 20-34.
 7. Fink A. H., Phan V. T., Pinto J. G., van der Linden R., Schubert D., Trinh T. L., and Ngo-Duc T.,2014: Climate change projections and selected impacts for Vietnam. In: Meon, G., Pätsch M., Phuoc N.V., Quan N.H. (eds.) (2014): EWATEC-COAST: Technologies for Environmental and Water Protection of Coastal Zones in Vietnam. Contributions to 4th International Conference for Environment and National Resources, ICENR 2014. Cuvillier, Göttingen, Germany, ISSN: 2363. ISBN: 978-3-95404-852-6, p.35-56.
 8. Ngo-Duc, T, T. Phan-Van, V-H. Nguyen: Climate Change Assessment for Risk Management in Coffee cultivation in the Central Highlands, Vietnam. The Third International Workshop on Climatic Changes and Their Effects on Agriculture in Asian Monsoon Region, 17-19 March, 2014, Bali, Indonesia. 46-50. https://grene.agrid.org/htdocs/

2013

 1. Vu-Thanh H., T. Ngo-Duc, and T. Phan-Van, 2013: Evolution of meteorological drought characteristics in Vietnam during the 1961-2007 period. Theoretical and Applied Climatology, doi: http://dx.doi.org/10.1007/s00704-013-1073-z.
 2. Ngo-Duc T., J. Matsumoto, H. Kamimera, and H.-H. Bui, 2013: Adjustment of the Global Satellite Mapping of Precipitation (GS Ma P) data over the Thu Bon-Vu Gia basin in Central Vietnam by using artificial neural networks. Hydrological Research Letters, 7(4), 85-90. http://dx.doi.org/10.3178/hrl.7.85.
 3. Du D.T., T. Ngo-Duc, M. Hoang-Thi, and C. Kieu, 2013: A Study of Connection between Tropical Cyclone Track and Intensity Errors in the WRF Model. Meteorology and Atmospheric Physics, 122, 55-64, doi: http://dx.doi.org/10.1007/s00703-013-0278-0.
 4. Ngô Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Vũ Thanh Hằng, Ngô Đức Thành, 2013: Nghiên cứu ngày bắt đầu mùa mưa trên khu vực Việt Nam thời kỳ 1961-2000. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S.
 5. Nguyễn Văn Hồng, Ngô Đức Thành, 2013: Thử nghiệm dự báo tầm nhìn cho các sân bay thuộc cụm cảng hàng không miền Bắc bằng mô hình WRF. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S.
 6. Phạm Quang Nam, Ngô Đức Thành, 2013: Nghiên cứu lựa chọn sản phẩm mô hình khí hậu toàn cầu từ dự án CMIP5 cho khu vực Việt Nam Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S.
 7. Phan Văn Tân, Ngô Đức Thành, 2013: Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Một số kết quả nghiên cứu, thách thức và cơ hội trong hội nhập quốc tế. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Các Khoa học Trái đất và Môi trường Tập 29, số 1, 1-10.
 8. Hang Vu-Thanh, Thanh Ngo-Duc, and Tan Phan-Van: An analysis of meteorological drought features in Vietnam during the 1961-2007 period. The 3rd International MAHASRI/HyARC workshop on Asian Monsoon and Water Cycle, August 28-30, 2013, Da Nang, Vietnam. 117-124.
 9. Quoc Phung-Kien, Thanh Ngo-Duc, and Hai Bui-Manh: Building criteria for rainfall determination by using Tam Ky weather radar data. The 3rd International MAHASRI/HyARC workshop on Asian Monsoon and Water Cycle, August 28-30, 2013, Da Nang, Vietnam. 63-71.
 10. Hoang Anh Nguyen-Thi, Jun Matsumoto, Thanh Ngo-Duc, and Nobuhiko Endo: An insight view of the tropical cyclone-induced rainfall in Central Vietnam. The 3rd International MAHASRI/HyARC workshop on Asian Monsoon and Water Cycle, August 28-30, 2013, Da Nang, Vietnam. 135-144.
 11. Huong Ngo-Thi-Thanh, Hue Nguyen-Thi-Thanh, Hang Vu-Thanh, Thanh Ngo-Duc: A study on rainy season onset dates over Vietnam for the period 1951-2007 using the APHRODITE data. The 3rd International MAHASRI/HyARC workshop on Asian Monsoon and Water Cycle, August 28-30, 2013, Da Nang, Vietnam. 201-208.
 12. Quan Le-Nhu, Tan Phan-Van, Trung Nguyen-Quang, Thanh Ngo-Duc: Trends in extreme rainfall events over Vietnam: Historical data and model verification. The 3rd International MAHASRI/HyARC workshop on Asian Monsoon and Water Cycle, August 28-30, 2013, Da Nang, Vietnam. 209-216.
 13. Thanh Ngo-Duc, Jun Matsumoto, and Hideyuki Kamimera: Validation and Application of the Global Satellite Mapping of Precipitation (GS Ma P) data over Vietnam. The 3rd International MAHASRI/HyARC workshop on Asian Monsoon and Water Cycle, August 28-30, 2013, Da Nang, Vietnam. 225-234.
 14. Tan Phan-Van, Trung Nguyen-Quang, Long Trinh-Tuan, Thanh Ngo-Duc, and Hiep Van-Nguyen: Seasonal Prediction of Summer near-surface air temperature for Vietnam using RegCM4.2. The 3rd International MAHASRI/HyARCworkshop on Asian Monsoon and Water Cycle, August 28-30, 2013, Da Nang, Vietnam. 281-292.
 15. Trung Nguyen-Quang, Tan Phan-Van, Long Trinh-Tuan, Hanh Nguyen-Thi, and Thanh Ngo-Duc: Seasonal forecast of hot days using RegCM. The 3rd International MAHASRI/HyARC workshop on Asian Monsoon and Water Cycle, August 28-30, 2013, Da Nang, Vietnam. 223-235.
 16. Thanh Ngo-Duc, Huong Ngo-Thi-Thanh, Hue Nguyen-Thanh, Trung Nguyen-Quang: Summer monsoon onset over Vietnam for the period of 1961-2000 using RegCM4.2. The Second International Workshop of Climatic Changes and Their Effects on Agriculture in Asian Monsoon Region. March 4-6, 2013, Baguoi, Philippines. 21-24.

2012

 1. Nguyen-Thi H.A., J. Matsumoto, T. Ngo-Duc, and N. Endo, 2012: Long-Term Trends in Tropical Cyclone Rainfall over Vietnam. Journal of Agroforestry and Environment, 6 (2), 89-92. (ISSN 1995-6983). [ PDF ]
 2. Kieu, Chanh Q., Nguyen Minh Truong, Hoang Thi Mai, Thanh Ngo-Duc, 2012: Sensitivity of the Track and Intensity Forecasts of Typhoon Megi (2010) to Satellite-Derived Atmospheric Motion Vectors with the Ensemble Kalman Filter. J. Atmos. Oceanic Technol., 29, 1794–1810. doi: http://dx.doi.org/10.1175/JTECH-D-12-00020.1.
 3. Ngo-Duc, T., Q.T. Nguyen, T.L. Trinh, T.H. Vu, V.T. Phan, and V.C. Pham, 2012: Near future climate projections over the Red River Delta of Vietnam using the Regional Climate Model Version 3, Sains Malaysiana, 41(11), 1325-1334. [ LINK ]
 4. Nguyen-Thi, H. A., J. Matsumoto, T. Ngo-Duc, and N. Endo, 2012: A Climatological Study of Tropical Cyclone Rainfall in Vietnam. SOLA, 2012, Vol. 8, 041-044, doi: http://dx.doi.org/10.2151/sola.2012-011.
 5. Nguyễn Quang Trung, Phan Văn Tân, Ngô Đức Thành, 2012: Khả năng mô phỏng hạn mùa của mô hình Reg CM 3 với các sơ đồ tham số hóa đối lưu khác nhau. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S, tr.161 -172.
 6. Ngô Đức Thành, Phan Văn Tân, 2012: Kiểm nghiệm phi tham số xu thế biến đổi của một số yếu tố khí tượng cho giai đoạn 1961-2007. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S, tr.129 -135.
 7. Thanh Ngo-Duc, Tan Phan-Van: Seasonal precipitation trend in Vietnam in the past and its projection into the future. Platform Presentation Proceedings of the 10th International Symposium on Southeast Asian Water Environment, 93-98. Nov 8-10, 2012, Hanoi, Vietnam, 93-98.
 8. Thanh Ngo-Duc, Tan Phan-Van, 2012: Seasonal precipitation trend in Vietnam in the past and its projection into the future. The 10th International Symposium on Southeast Asian Water Environment. Nov 8-10, 2012, Hanoi, Vietnam, 93-98.

2011

 1. Nguyễn Quang Vinh, Ngô Đức Thành, 2011: Nghiên cứu định dạng ảnh ra đa TRS-2730 kết hợp lọc nhiễu và tổ hợp. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 3S, tr. 96-101
 2. Ngô Đức Thành, Nguyễn Quang Trung, Phan Văn Tân, Hồ Thị Minh Hà, 2011: Dự tính biến đổi khí hậu cho khu vực Trung Trung Bộ bằng phương pháp hạ quy mô động lực. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 3S, tr. 70-79
 3. Ngô Đức Thành, 2011: Nghiên cứu khoanh vùng những khu vực phía Bắc Việt Nam cần bổ sung lắp đặt ra đa thời tiết. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ. Tập 27, số 1S, tr. 235-243.
 4. Hideyuki Kamimera, Ngô Đức Thành, Kooiti Masuda, Lê Viết Xê, Nguyễn Thị Tân Thanh và Jun Matsumoto, 2011: Xây dựng bộ số liệu mưa lưới kết hợp giữa ra đa và các trạm đo cho đợt mưa lớn tháng 11 năm 2007 trên khu vực Trung Bộ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 601, 43-47.
 5. Trang Dinh-Minh, Thanh Ngo-Duc, Tan Phan-Van: Investigating Changes in near future temperature and precipitation in Central VietNam using multi-model simulations. The 3rd International Winter School and Workshop on Climate /Environment Change. December 20-23, 2011, Seoul, Korea. 46-49.
 6. Phan Văn Tân, Ngô Đức Thành: Xây dựng kịch bản Biến đổi khí hậu chi tiết cho khu vực Trung Trung Bộ. Hội thảo Tác động của Biến đổi Khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị, 04/11/2011, Đông Hà, Việt Nam. 25-45.
 7. Bin He, Thanh Ngo-Duc, Han Xue, Kaoru Takara, Kenichiro Kobayashi, Yosuke Yamashiki: Projection of fine resolution daily precipitation and air temperature in Vietnam using climate change scenarios from GCMs. The IHP Symposium on Extreme Events "Meteorological, Hydrological and Tsunami Disasters: Social Adaptation and Future" (EXTREME2011), October 24-28, 2011, Kyoto, Japan. 135-144.
 8. Phan Van Tan, Nguyen Quang Trung, Ngo Duc Thanh, Le Nhu Quan: On the seasonal prediction of surface climate over Vietnam using Regional Climate Model (RegCM3). The Second International MAHASRI/HyARC workshop on Asian Monsoon and Water Cycle, August 22-24, 2011, Nha Trang,Vietnam. 97-106.
 9. Thanh Ngo-Duc, Phan Văn Tân, Masahiro HOSAKA, Nguyễn Quang Trung, Lương Mạnh Thắng, Kiều Quốc Chánh: Evaluating performance of different regional simulations in present day climate and combining near future multi-model projections over Central Vietnam. The Second International MAHASRI/HyARC workshop on Asian Monsoon and Water Cycle, August 22-24, 2011, Nha Trang, Vietnam. 363-373. 

2010

 1. Nguyễn Thị Tân Thanh, Đinh Đức Tú, Ngô Đức Thành, Hoàng Minh Toán, Nguyễn Văn Vinh, Hoàng Tấn Liên, Lê Viết Xê, Hideyuki Kamimera, Jun Matsumoto, 2010: Kết quả hợp tác trong khuôn khổ của MAHASRI/AMY (Giai đoạn 2006-2010). Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 600, 6-14.
 2. Ngô Đức Thành, Hideyuki Kamimera, 2010: Sử dụng bản đồ độ cao địa hình số trong bài toán quy hoạch mạng lưới ra đa thời tiết của Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 600, 34-39.
 3. Trần Anh Đức, Phan Văn Tân, Ngô Đức Thành, 2010: Xây dựng bộ số liệu mưa ngày VnGP_1deg trên lưới 1˚×1˚ kinh vĩ cho Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 590, 42-48.
 4. Bùi Thị Khánh Hòa, Ngô Đức Thành, Phan Văn Tân, 2010: Nghiên cứu đánh giá các nguồn số liệu khác nhau phục vụ cho bài toán định lượng mưa sử dụng số liệu ra đa tại Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 584, 31-41.
 5. Shin-Ya Ogino, Ngô Đức Thành, Hoàng Thị Thủy Hà, Nguyễn Thị Tân Thanh, 2010: Chương trình quan trắc ozone phân tầng SOWER/Pacific và một số kết quả nghiên cứu bước đầu ở Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 590, 49-53.
 6. Ngô Đức Thành, Hideyuki Kamimera: Khảo sát sơ bộ vị trí lắp đặt trạm ra đa thời tiết sử dụng bản đồ độ cao địa hình số. Tuyển tập Hội thảo Khoa học Khí tượng Cao không lần thứ VII, tháng 12, 2010. Hà Nội,Việt Nam. 69-76.
 7. Ronchail J., Ngo-Duc T., Gertirana A., Guyot Jean-Loup, Drapeau G. Fichiers de pluie et modélisation hydrologique : applications en Amazonie. In : Dubreuil V. (ed.), Planchon O. (ed.), Quenol H. (ed.), Bonnardot V. (ed.) Risques et changement climatique. Rennes (FRA) ; Paris : COSTEL; AIC, 2010, p. 529-534.

2009

 1.  Pappenberger, F., H. Cloke, G. Balsamo, T. Ngo-Duc , and T. Oki, 2009: Global runoff routing with the hydrological component of the ECMWF NWP system, International Journal of Climatology29, doi: http://dx.doi.org/10.1002/joc.2028.
 2. Phan,V.T., T. Ngo-Duc, and T.M.H. Ho, 2009: Seasonal and interannual variations of surface climate elements over Vietnam,Climate Research40, 49-60. doi:http://dx.doi.org/10.3354/cr00824
 3. Thanh NGO-DUC, Taikan OKI, Tuan DAO ANH, Tan Thanh NGUYEN-THI: Severe floods in Central Vietnam simulated by the WRF-TRIP coupling system. MAHASRI-HyARC workshop, March 5-7, 2009, Danang, Vietnam. 53-61.
 4.  Van-Tan PHAN, Thanh NGO-DUC,Thi-Minh-Ha HO: Seasonal and inter-annual variations of surface climate elements over Vietnam. MAHASRI-HYARC workshop, March 5-7, 2009, Danang, Vietnam. 97-109.

2008

 1. Bin HE, Taikan OKI, Shinjiro KANAE, Thanh NGO-DUC, Ken KODAMA, Hyungjun KIM: Integrated biogeochemical modeling of nitrogen load in East Asia by using TNCM and TRIP. Annual Conference of JSHWR (The Japanese Society of Hydrology and Water Resources),  Tokyo, August 26-28, Japan. Proceeding of Annual Conference, Vol. 21 (2008), P204-205.
 2. Bin HE, Taikan OKI, Shinjiro KANAE, Hyungjun KIM, Thanh NGO-DUC: Assessment of nitrogen pollution load from agricultural sources in East Asia by an integrated biogeochemical modeling approach. International Workshop on Water Quality Management in Agriculture, Beijing, October 28-30, China. CDroom-proceedings [6 pp.].
 3. Thanh Ngo-Duc, Tan Thanh Nguyen-Thi, Shinjiro Kanae, and Taikan Oki: Seven consecutive severe floods in November 2007 in Central Vietnam simulated by the WRF-TRIP coupling system. APHW-4 (Association of Hydrology and Water Resources) conference
Beijing, November 3-5, 2008, China. p.63. 
 4. Pat Yeh, Thanh Ngo-Duc, Hyungjun Kim, and Taikan Oki: Global Evaluation of Remote Sensing GRACE Water Storages Using Reanalysis Data and Streamflow Measurements. Asian Oceania Geosciences Society 5th annual meeting, Busan, June 16 - 20, 2008, Korea. 
 5. Taikan Oki, Kei Yoshimura, Hyungjun Kim, Yanjun Shen, Thanh Ngo-Duc, Shinta Seto and Shinjiro Kanae: Global Hydrological Cycles Estimated by Reanalysis Products (invited talk). The third WCRP International Conference on Reanalysis, January 28th - February 1st 2008, Tokyo, Japan. (6 pp.)
 6. T. Ngo-Duc, T. Oki, S. Kanae: A velocity method for global river routing scheme. Workshop: Hydrologic Prediction: Modelling, Observation and Data Assimilation 
University of Melbourne, January 9-11, 2008, Australia. (3 pp.)

2007

 1. Ngo-Duc, T., T. Oki, S. Kanae, 2007: A variable stream flow velocity method for global river routing model: Model description and preliminary results, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 4, 4389-4414. http://dx.doi.org/10.5194/hessd-4-4389-2007
 2. Ngo-Duc, T., K. Laval, G. Ramillien, J. Polcher, and A. Cazenave, 2007:Validation of the land water storage simulated by Organising Carbon and Hydrology in Dynamic Ecosystems (ORCHIDEE) with Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) data. Water Resources Research43, W04427, doi:http://dx.doi.org/10.1029/2006WR004941.
 3. Oki Taikan, Kei Yoshimura, Hyungjun Kim, Yanjun Shen, Thanh Ngo-Duc, Shinta Seto, Shinjiro Kanae: Uncertainties in estimating total terrestrial water storage in major river basins in the world. International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG-XXIV)
July 2-13, 2007, Perugia, Italy. HW2004-4651. ISBN : 978-88-95852-25-4    

2006

 1. Ramillien, G., F. Frappart, A. Gu"ntner, T. Ngo-Duc, A. Cazenave, and K. Laval, 2006: Time variations of the regional evapotranspiration rate from Gravity Recovery and Climate Experiment(GRACE) satellite gravimetry.Water Resources Research42, W10403, doi:http://dx.doi.org/10.1029/2005WR004331.
 2. T. Ngo-Duc, T. Oki, S. Kanae: Towards a real-time flood forecast system for the mainland Southest Asia. Asian Monsoon Workshop, August 18-20, Ha Long Bay, Vietnam. 188-194.
 3. T. Ngo-Duc, K. Laval, G. Ramillien, J. Polcher, A. Cazenave: Using GRACE data to validate simulated groundwater. Asian Oceania Geosciences Society 3rd annual meeting, July 10-14, 2006 Singapore[Abstract[Paper].
 4. T. Ngo-Duc, N. Hanasaki, T. Oki, K. Laval, A. Lombard: Evaluating land water storage in the GSWP-2 simulations. The 3rd Asia Pacific Association of Hydrology and Water Resources (APHW) conference, October 16-18, 2006, Bangkok, Thailand[Abstract[Paper].

2005

 1. Ngo-Duc, T., K. Laval, J. Polcher, A. Lombard and A. Cazenave, 2005:Effects of land water storage on global mean sea level over the past 50 years.Geophysical Research Letters32, L09704, doi:http://dx.doi.org/10.1029/2005GL022719Journal Highlight
 2. Ngo-Duc, T., J. Polcher and K. Laval, 2005: A 53-year forcing data set for land surface models,Journal of Geophysical Research110, D06116, doi:htpp://dx.doi.org/10.1029/2004JD005434. Click here to download the data [about 147 GB]
 3. Ngo-Duc, T., K. Laval, J. Polcher and A. Cazenave, 2005: Contribution of continental water to sea level variations during the 19971998 El Ni No Southern Oscillation event: Comparison between Atmospheric Model Intercomparison Project simulations and TOPEX/Poseidon satellite data.Journal of Geophysical Research110, D09103, doi:http://dx.doi.org/10.1029/2004JD004940.
 4. Ngo-Duc, T., 2005: Modélisation des bilans hydrologiques continentaux: variabilité interannuelle et tendances. Comparaison aux observations (English title: Modelling the continental hydrologic cycle: interannual variability and trends; comparison with observations). Ph D Thesis, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI. 158 pp. [Résumé-Summary[PDF]. Silver medal of the Academy of Agriculture of France, Oct 2006; Prize Nathalie DEMASSIEUX from the Chancellery of the Univerisities of Paris, Dec 2006
 5. Laval, K., T. Ngo-Duc, J. Polcher: Variations of the Mekong discharge over the half past century. International Conference on Forest Environment in continental river basins; with a focus on the Mekong River, December 5-7, 2005, Phnom Penh,Cambodia. p.3-4. ISBN 4902606097, 9784902606096. Forestry and Forest Products Research Institute, 2006.   

2004

 1. Ngo-Duc, T., Polcher, J., Laval, K., 2004: NCC, 53-ans de forcage atmosphérique pour les modèles de surface. LMDZ-Info, numéro 5, 11-12. (in french)


  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943