quangnh - GV.TS. Nguyễn Hồng Quang

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

HỌ VÀ TÊN:                            NGUYỄN HỒNG QUANG
Năm sinh: 19/5/1974
Nơi sinh: HÀ NỘI
Quê quán: THÁI BÌNH
Cơ quan công tác: Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
Địa chỉ cơ quan: Nhà T3, tầng 2, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,  Hà Nội.
E-mail: quangnh@hus.edu.vn; quangech@yahoo.com.
Chức vụ: Giảng viên, Bộ môn Khoa học và Công nghệ Biển, Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học.
Trình độ học vấnTiến sỹ.
Học hàm: 
Ngạch viên chức: 15.111
Ngoại ngữ: Tiếng Anh

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học: 1994, Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Thạc sĩ2001, Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Tiến sĩ: 2010, Hải dương học, ĐH Hiroshima, Nhật Bản
Các bằng cấp khác:
 
III. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC
1994 - 2002: Giảng viên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
2002 – 2010: Nghiên cứu sinh, ĐH Hiroshima, Nhật Bản
2010 – nay: Giảng viên, Bộ môn Khoa học và Công nghệ Biển, Khoa KTTV&HDH, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

IV. THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO

Giảng dạy đại học (-)
 
Giảng dạy sau đại học (-)

Khóa luận tốt nghiệp (-)

Luận văn Thạc sỹ (-)

Luận án Tiến sĩ (-)

V. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
  1. Âm học biển;
  2. Sóng nội;
VI. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

CHỦ TRÌ

THAM GIA

VII. CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

SÁCH

Sách đã xuất bản

Sách dịch và biên soạn - Giáo trình ĐHKHTN

TẠP CHÍ  -  KỶ YẾU HỘI THẢO

2015

 

2009

1. Nguyen Hong Quang, Arata Kaneko, Ju Lin, Keisuke Yamaguchi, Noriaki Gohda, Yoshio Takasugi. Tidal Internal Modes Generated in Hiroshima Bay, Japan. IEEE Journal of Oceanic Engineering, vol. 34, N02, pp. 103-112, 2009.

2. Arata Kaneko, Naokazu Taniguchi, Yaochu Yuan, Masanori Minamidate, Noriaki Gohda, Hong Chen, Guanghong Liao, Chenghao Yang, Xiaohua Xhu, Hong Quang Nguyen, Ju Lin. An acoustic tomography experiment in the Luzon Strait with strong currents and tides. Proc. 3rd International Conference on Underwater Acoustic Measurement, Nafplion, Greece (2009)

2005

3. Keisuke Yamaguchi, Ju LinArata Kaneko, Tokuo Yamamoto, Noriaki GohdaHong Quang Nguyen and Hong Zheng. A Continuous Mapping of Tidal Current Structures in the Kanmon Strait. Journal of Oceanography, Vol. 61, pp. 283-294, 2005.

4. Arata Kaneko, Yamaguchi Keisuke, Yamamoto Tokuo, Gohda Noriaki, Hong Zheng, Syamsudin Fadli, Ju Lin, Nguyen Hong Quang, Matsuyama Masaji, Hachiya Hiroyuki, Hashimoto Noriaki. A coastal acoustic tomography experiment in the Tokyo Bay. Acta oceanologica sinica, vol. 24, no1, pp. 86-94, 2005.

VIII. KHEN THƯỞNG

Danh hiệu
 

Khen thưởng  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943