vanht - GV.ThS. NCS. Hoàng Thanh Vân

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

1. HỌ VÀ TÊN: HOÀNG THANH VÂN Ngày sinh: 25/11/1979
2. Giới tính : Nữ Dân tộc: Kinh
3. Quê quán : Hà Nội
4. Nơi ở hiện nay : 5 Lý Nam Đế, Hoàn kiếm, Hà nội
5. Địa chỉ liên hệ: 5 Lý Nam Đế, Hoàn kiếm, Hà nội
6. Cơ quan công tác : Khoa Khí tượng Thủy văn & Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
7. Địa chỉ cơ quan: phòng 209 nhà T3, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
8. Điện thoại: Cơ quan: 0438584943 Nhà riêng: , Di động: 0904111836
9. Địa chỉ E-mail: vanht@vnu edu vn, socoladang@yahoo com, Fax:
10. Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: , ngày vào Đảng CSVN:
11. Chức vụ hiện nay: Giảng viên, Bí thư liên chi đoàn
12. Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm: Bí thư liên chi đoàn
13. Trình độ học vấn hiện nay: Thạc sĩ
13.1. Năm được cấp bằng Đại học: 2001 thuộc ngành: Khí tượng
Chuyên ngành: Khí tượng học Nơi cấp bằng: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
13.2. Năm được cấp bằng Thạc sĩ: 2003 thuộc ngành: Khí tượng
Chuyên ngành: Khí tượng và khí hậu học
Nơi cấp bằng: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
13.3. Năm được cấp bằng Tiến sĩ: thuộc ngành:
Chuyên ngành: Nơi cấp bằng:
13.4. Năm được cấp bằng Tiến sĩ khoa học: thuộc ngành:
Chuyên ngành: Nơi cấp bằng:
13.5. Năm được cấp bằng cấp khác cao nhất: thuộc ngành:
Chuyên ngành: Nơi cấp bằng:
14. Ngạch công chức, viên chức (GVCC, GVC, GV, ): GV
15. Năm được phong chức danh Phó Giáo sư: Năm được phong chức danh Giáo sư:
16. Danh hiệu (Ghi rõ danh hiệu và năm đạt danh hiệu: NGND, NGƯT, … các danh hiệu khác):
17. Quá trình công tác (ghi tóm lược: thời gian, công việc, chức vụ, cơ quan công tác):
· Từ 2002 - nay: Cán bộ giảng dạy, Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Quá trình khen thưởng: (các loại Bằng khen, Huân, Huy chương và danh hiệu khác):
18. Ngoại ngữ thành thạo: Tiếng Anh
19.1.Thuộc diện được đào tạo ở nước ngoài (có/không): không
19.1.1. Học đại học tại nước:
19.1.2. Bảo vệ luận án (Th S, TS, TSKH) : Tại nước :
19.1.3. Thực tập dài hạn (> 1 năm) tại nước :
19.2. Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài :
19.2.1. Giảng dạy bằng ngoại ngữ :
19.2.2. Nước đến giảng dạy:
19.2.3. Đối tượng khác (ghi rõ):
19. Thâm niên tham gia đào tạo: từ tháng 02 năm 2002 đến nay
20.1. Hướng dẫn NCS: Số lượng HD chính: Số lượng HD phụ:
20.2. Hướng dẫn Cao học: Số lượng HD chính: Số lượng HD phụ:
20.3. Số lượng hướng dẫn khóa luận/đồ án tốt nghiệp Đại học:
20.4. Danh sách Tiến sỹ, Thạc sỹ đã hướng dẫn bảo vệ thành công:
TT
Họ và tên
Tên đề tài / NCS hoặc Cao học
Thời gian
hướng dẫn
(từ năm
đến năm )
Cơ sở đào tạo
Năm
bảo vệ
1.
 
 
 
 
 
20.5. Sách đã bản phục vụ đào tạo đại học và sau đại học:
TT
Tên các tác giả, tên sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1.
 
 
 
20.6. Các chương trình, đề tài, dự án KH chủ trì đã nghiệm thu:
TT
Tên chương trình, đề tài, dự án KH và mã số
Thời gian thực hiện
(từ năm …… đến năm ……)
1.
Nghiên cứu các dạng hình thế thời tiết điển hình phục vụ dự báo cho khu vực Việt Nam Đề tài ĐHKHTN
2002-2003
2.
Nghiên cứu hình thế gây mưa lớn ở khu vực Việt Nam Đề tài ĐHKHTN
2004-2005
3.
Thử nghiệm dự báo quỹ đạo bão trên Biển Đông bằng mô hình BARO Đề tài cấp ĐHQG
2008-2009
20. Các phát minh, sáng chế đã đăng ký bản quyền (tên các tác giả, tên phát minh, sáng chế, năm đăng ký bản quyền):
21. Giáo trình giảng dạy chính: Khí tượng vệ tinh, Khí tượng synop, Khí tượng đại cương
22. Lĩnh vực nghiên cứu chính hoặc họat động chuyên môn, công tác chính: Dự báo thời tiết bằng phương pháp số, phương pháp synop
23. Các bài báo, báo cáo khoa học đã đăng toàn văn trên các tạp chí, tuyển tập hội nghị khoa học (tên các tác giả, tên bài báo/ báo cáo, tên tạp chí/ kỷ yếu, tập, số, trang, năm công bố, … ):
  1. Trần Tân Tiến, Phạm Thị Minh, Hoàng Thanh Vân, Công Thanh, Lê Thị Hồng Vân, Lê Quang Hưng, 2009. Dự báo quỹ đạo bão trên biển Đông bằng phương pháp siêu tổ hợp. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.25 số 3S,2009
  2. Nguyễn Hướng Điền, Hoàng Thanh Vân, Hoàng Phúc Lâm 2009, Mạng thần kinh nhân tạo truy hồi thời gian trễ và ứng dụng dự báo nhiệt độ tối thấp cho khu vực đồng bằng phía bắc Việt Nam. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.25 số 1S – 2009, tr. 28-34. Hà Nội
  3. Nguyễn Hướng Điền, Hoàng Phúc Lâm, Công Thanh, Hoàng Thanh Vân. 2007, Sử dụng mạng nơ ron đa lớp truyền thẳng và mạng truy hồi dự báo tổng lượng bức xạ ngày cho một số trạm ở đồng bằng phía bắc Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn, số 559, tr. 36-42.
  4. Vũ Thanh Hằng, Hoàng Thanh Vân, 2004, Thử nghiệm dự báo dông sử dụng số Richardson đối lưu cho khu vực Hà Nội, Nội san khoa học trẻ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 2, trang 62-64, 2004.


  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943