pvhuan - NGUT. PGS. TS. Phạm Văn Huấn

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

HỌ VÀ TÊN:                            PHẠM VĂN HUẤN
Năm sinh: 08-10-1949
Nơi sinh: Hà Tây - Hà Nội
Quê quán: Hà Tây - Hà Nội.
Cơ quan công tác: Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
Địa chỉ cơ quan: Nhà T3, tầng 2, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,  Hà Nội.
E-mail:
Trình độ học vấnTiến sỹ.
Học hàm: Phó Giáo sư
Ngạch viên chức: 15.110
Ngoại ngữ: Tiếng Nga

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học1973, Hải dương học. Trường Đại học Khí tượng Thuỷ văn Lêningrat (Liên Xô)
Tiến sĩ: 1994, Địa lý Địa chất - Hải dương học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

III. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

1974 – Bắt đầu nhận công tác giảng dạy tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội cho đến nay là ĐHKHTN, ĐHQGHN

IV. THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO

Giảng dạy đại học (8)
 1. Hải dương học đại cương;
 2. Hải dương học thực hành;
 3. Lý thuyết thủy triều;
 4. Tính toán trong hải dương học
 5. Các mô hình dự báo biển;
 6. Tin học chuyên ngành;
 7. Thông tin và dự báo khí tượng thủy văn biển;
 8. Phương pháp thống kê trong hải dương học;
Giảng dạy sau đại học (4)
 1. Thủy triều (Thạc sỹ chuyên ngành cơ học chất lỏng)
 2. Dữ liệu biển và các mô hình thống kê nghiên cứu biển (Thạc sỹ)
 3. Cơ sở dữ liệu biển (Thạc sỹ)
 4. Dao động mực nước biển (Thạc sỹ)

Khóa luận tốt nghiệp (36)

1. Vũ Tiến Thành (K50); 2. Nguyễn Thị Hương Thảo (K51); 3. Trần Thị Dung (K52); 4. Đoàn Quang Long (K52); 5. Đào Ngọc Mai (K52); 6. Nguyễn Duy Mạnh (K52); 7. Trần Quang Toàn (K53); 8. Trương Thị Thắm (K54); 9. Nguyễn Thị Thúy Vy (K55).

Luận văn Thạc sỹ (6)

 1. Nguyễn Thanh Phương 2001 Xây dựng bản đồ dòng chảy mặt trung bình tháng biển Đông/CH - ĐHKHTN (1999-2001)
 2. Phạm Văn Vỵ 2002 Đặc điểm động lực vùng cửa sông Hồng/CH - ĐHKHTN (2000-2002)
 3. Lưu Quang Hải 2014 Tính toán trao đổi nước qua các biên của Biển Đông - ĐHKHTN
 4. Đào Ngọc Mai 2014 Nước dâng bão ven bờ Việt Nam và dự báo - ĐHKHTN
 5. Trần Đức Vinh 2014 Tính thủy triều thiên văn cực trị phục vụ lập bản đồ địa hình vùng ven bờ Việt Nam - ĐHKHTN

Luận án Tiến sĩ (1)

 1. Hoàng Trung Thành 2010 Nghiên cứu đặc điểm biến thiên mực nước biển ven bờ Việt Nam./ NCS ĐHKHTN (2006  - 2010) - HDP (HDC: ...)
V. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
 1. Thủy văn và động lực học biển Đông;
 2. Phân tích thủy triều và mực nước;
 3. Các phương pháp tính toán và dự báo biển;
 4. Quản lý và phân tích dữ liệu biển;
VI. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

CHỦ TRÌ

 1. 2008 - 2009 Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian các hằng số điều hòa thủy triều cho vùng biển vịnh Bắc Bộ. Đề tài đặc biệt cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, MS: QG-08-11
 2. 2006 - 2008. Khảo sát quy luật biến thiên và dự báo các đặc trưng vật lý thủy văn biển Đông trên cơ sở kết hợp phân tích dữ liệu quan trắc và mô phỏng toán học. Đề tài cơ bản, MS: 705506
 3. 2005. Phân tích cấu trúc thẳng đứng của nhiệt độ và độ muối ở biển Đông. Đề tài cấp ĐHQGHN, MS: QT-05-34.
 4. 2004-2005. Phân tích và dự báo các trường khí tượng thủy văn biển Đông. Đề tài cơ bản, MS: 742804
 5. 2002. Khảo sát thực nghiệm về đặc điểm động lực lớp sát đáy ở vùng biển nông ven bờ. Đề tài cấp ĐHQGHN, MS: QT-02-24
 6. 1996-2000. Hệ thống dòng chảy bờ tây biển Đông và ảnh hưởng của nó tới điều kiện tự nhiên vùng biển Việt Nam. Đề tài cơ bản, MS: 7.8.11

THAM GIA

 1. 2012-2014.
Các phát minh sáng chế đã đăng ký bản quyền Trần Tân TiếnPhạm Văn Huấn, Nguyễn Mạnh Hùng, Mai Văn Khiêm, Nguyễn Thọ Sáo, Dương Hồng Sơn, Nguyễn Thanh Sơn, Công Thanh, Đỗ Ngọc Thắng, Nguyễn Minh Trường Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thủy văn Biển Đông” 2005

VII. CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

SÁCH

Sách đã xuất bản

 1. Phạm Văn Huấn Cơ sở hải dương học, NXB Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội, 1991
 2. Phạm Văn HuấnĐộng lực học biển: Phần 3 - Thủy triềuNXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
 3. Phạm Văn HuấnDự báo thủy văn biển, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
 4. Phạm Văn Huấn Tính toán trong hải dương học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
 5. Kazakevits. Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học (biên dịch Phạm Văn Huấn) NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
 6. Kazakevits. Cơ sở lý thuyết hàm ngẫu nhiên và ứng dụng trong khí tượng thuỷ văn (biên dịch Phạm Văn Huấn, Nguyễn Thanh Sơn và Phan Văn Tân) NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
 7. Phạm Văn Huấn - Phương pháp thống kê trong hải dương học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
 8. Phạm Văn Huấn - Lập trình tính toán khoa học kĩ thuật với ngôn ngữ Fortran, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Sách dịch và biên soạn - Giáo trình ĐHKHTN
 1. Brekhovskikh L.M., Lyzanov Iu. P. 2005 Cơ sở âm học đại dương  (Phạm Văn Huấn)
 2. Đoronhin Iu. P. 2005 Vật lý đại dương (Phạm Văn Huấn)
 3. A.M. Vlađimirov, Iu.I. Liakhin, L.T. Matveev, V.G. Orlov, 2005 Bảo vệ môi trường (Phạm Văn Huấn, Nguyễn Thanh Sơn, Dư Văn Toán)

TẠP CHÍ  -  KỶ YẾU HỘI THẢO

2016

42. Phạm Văn Huấn: Sơ đồ khối phân tích điều hòa thủy triều bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất đối với chuỗi mực nước gián đoạn thời gian. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S (2016), Tr. 83-88

43. Phạm Văn Huấn: Một số đặc trưng biến động mực nước biển ven bờ Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S (2016), Tr. 90-94

2012
 1. Phạm Văn Huấn 2012 - Phân tích thành phần chính áp dụng vào tập số liệu mực nước biển các trạm dọc bờ Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 28, Số 3S (2012) tr. 71-77
2010
 1. Phạm Văn Huấn, 2010- Xây dựng cơ sở dữ liệu đối với Biển Đông. Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và công nghệ, 26, số 3S (2010), tr. 354-361
2009
    
 1. Phạm Văn Huấn, Hoàng Trung Thành, 2009 - Sơ đồ chi tiết phân tích điều hòa thủy triều. Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Tập 25, số 1S, 2009, tr. 66-75
2008
 1. Hoàng Trung Thành, Phạm Văn Huấn 2008, Các giá trị cực trị và xu thế dâng lên của mực nước biển dọc bờ Việt Nam. Tạp chí Khí tượng THủy văn, số 575 * Tháng 11 - 2008
2007
 1. Pham Hoang Lam, Ha Thanh Huong, Pham Van Huan 2007, Computing vertical profile of temperature in Eastern Sea using cubic spline functions. Vietnam National University, Hanoi, Journal of Science, Earth Sciences, Volume 23, No. 2, 2007, pp. 122-125
 2. Phạm Văn Huấn, Nguyễn Tài Hợi, 2007 - Dao động mực nước biển ven bờ Việt Nam. Tạp chí Khí tượng thủy văn, số 556 * tháng 4 - 2007, tr. 30-37
 3. Nguyễn Đăng Quế, Phạm Văn Huấn 2007 - Một số nhận xét bước đầu về phổ dao động khí hậu tại các vùng khí hậu khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam. Tạp chí Khí tượng thủy văn, số 555* Tháng 3 - 2007, tr. 51-58
2006
 1. Phạm Văn Huấn, Phạm Hoàng Lâm 2006 - Một số kết quả khai thác cơ sở dữ liệu hải dương học để nghiên cứu biến động môi trường nước vùng biển xa bờ Việt Nam. Tạp chí Khí tượng thủy văn, số 548 * tháng 8 - 2006, tr. 28-38
 2. Phạm Văn Huấn 2006 - Đặc điểm động lực lớp sát đáy ở vùng biển ven bờ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Số 542 * Tháng 2 - 2006, tr. 26-36
 3.  
2005
 
 1.  Phạm Văn Huấn, Phạm Hoàng Lâm 2006 - Một số kết quả khảo sát trường tốc độ âm biển Đông. Tạp chí khoa học ĐHQG Hà Nội, T. XXI, No3AP, 2005, tr. 44-53 
 2004
 1. Phạm Văn Huấn 2004 - Sử dụng phương pháp ngoại suy thống kê tối ưu để dự báo dài hạn các đặc trưng khí tượng. Tạp chí khoa học ĐHQGHN, T. XIX, No1, 2004, tr. 7-16
2003
 1. Phạm Văn Huấn 2003 - Các đặc trưng rối lớp biên sóng-dòng sát đáy vùng biển ven bờ.Tạp chí khoa học ĐHQGHN, T. XIX, No1, 2003, tr. 39-46
 2. Pham Van Huan 2003 - Extremum sea levels in Vietnam coast.Tạp chí khoa học ĐHQGHN, T. XIX, No1, 2003, tr. 22-38
2001
 1. Đinh Văn Ưu, Đoàn Văn Bộ, Nguyễn Thọ Sáo, Phạm văn Huấn 2001 - Hệ thống quản lý, phân tích và mô hình hoá các đặc trưng thủy động lực học và môi trường sinh thái vùng biển nông ven bờ. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Trường Đại học KHTN lần thứ hai. Hà Nội, 11/2001, tr. 125-134
 2. Phạm Văn Huấn 2001 - Về trường vận tốc âm trong Biển Đông. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Trường Đại học KHTN lần thứ hai, Hà Nội, 11/2001, tr. 46-50
 3. Pham Van Huan 2001 - The density current patterns in South-china sea. VNUH. Journal of Science, Nat. Sciences, T. XVII, No1 , 2001, pp. 7-12
2000
 1. Phạm Văn Huấn, Nguyễn Tài Hợi, Nguyễn Minh Huấn 2000 - Ứng dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất vào phân tích thủy triều và dòng triều. Khí tượng thủy văn biển Đông. Tổng cục KTTV, Trung tâm KTTV biển, Nxb Thống kê, 2000, tr. 196-203
1999
 1. Đinh Văn Ưu, Đoàn Văn Bộ, Phạm văn Huấn 1999 - Mô hình tính toán và dự báo trạng thái môi trường nước biển. Tuyển tập Hội nghị KHCN biển toàn quốc lần thứ 4, Tập 2: Sinh học, nguồn lợi, sinh thái, môi trường biển. TT KHTN & CNQG, 1999, tr. 1175-1185
 2. Đinh Văn Ưu, Đoàn Văn Bộ, Nguyễn Thọ Sáo, Phạm văn Huấn, ... 1999 - Mô hình 3 chiều (3D) nghiên cứu biến động cấu trúc hoàn lưu và nhiệt muối Biển Đông trong điều kiện gió mùa biến đổi. Tuyển tập Hội nghị KHCN biển toàn quốc lần thứ 4, Tập 1: Khí tượng - Thuỷ văn, Động lực biển. TT KHTN & CNQG, 1999, tr. 177-184
 3. Pham Van Huan 1999 - Building a system for simulation of dynamics and pollution transport in shallow basins. Vietnam National University, Hanoi, Journal of science, Natural sciences, t. XIV, N°3, 1999, pp. 11-19
1998
 1. Pham Van Huan 1998 - Some characteristics of sea current in the region near the coast of the Central Vietnam. Vietnam National University, Hanoi, Journal of science, Natural sciences, t. XIV, N°3, 1998, pp. 21-26
1997
 1. Nguyễn Ngọc Thụy, Phạm Văn Huấn, ...1997 - Động lực triều phức hợp ở biển Đông trên cơ sở các mô hình triều chi tiết. Tạp chí các khoa học trái đất, 2 (T.19), 1997, tr. 134-141
 2. Phan Văn Tân, Phạm Văn Huấn, ....1997 - Khảo sát xu thế biến đổi và chu kỳ dao động của nhiệt độ và lượng mưa trên một số vùng lãnh thổ Việt Nam. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội, Khoa học Tự nhiên, t. XIII, số 6, 1997, tr. 18-24
 3. Nguyen Ngoc Thuy, Pham Van Huan 1997 - Specific tidal picture, sea level changes in the South-china sea and scientific products for marine services. Oceanology International 97 Pacific Rim, Conference proceedings V. 1, Singapore. Vol. 1, 1997, pp. 269-279
 4. Nguyễn Ngọc Thụy, Phạm Văn Huấn 1997 - Thủy triều đặc sắc, đa dạng ở biển Đông và những sản phẩm khoa học có độ tin cậy cao. Tổng cục KTTV, Trung tâm KTTV biển: Tuyển tập các báo cáo khoa học khí tượng thủy văn (Hội nghị khoa học lần III), 1997, tr. 9-13 và Nxb Thống kê năm 2000
 5. Phạm Văn Huấn, Nguyễn Tài Hợi 1997 - Thử nghiệm phương pháp động lực thống kê để dự báo những yếu tố khí tượng thủy văn biển. Tổng cục KTTV, Viện KTTV: Tập báo cáo công trình nghiên cứu khoa học (Hội nghị khoa học lần thứ VI), tập 1, 1997, tr. 140-145
 6. Nguyễn Tài Hợi, Phạm Văn Huấn 1997 - Thử nghiệm phương pháp ngoại suy thống kê tuyến tính để dự báo những yếu tố khí tượng thủy văn biển. Tạp chí Khí tượng thủy văn, Tổng cục KTTV, 2 (434), 1997, tr. 30-35
1996
 1. Nguyễn Ngọc Thụy, Phạm Văn Huấn, Bùi Đình Khước 1996 - Thử nghiệm tính hằng số điều hoà thủy triều 68 sóng cho vùng biển Việt Nam theo bộ chương trình của TSLC (Mỹ). Tạp chí Khí tượng thủy văn, Tổng cục Khí tượng thủy văn, 6 (426), 1996, tr. 13-15
 2. Phạm Văn Huấn 1996 - Mô phỏng toán học hệ thống hoàn lưu do gió, dòng nước sông và tác động triều trong các vịnh nhỏ và những vùng nước ven bờ biển. Trung tâm KHTN và CNQG - Viện hải dương học. Tài nguyên và môi trường biển. Tập III. Nxb Khoa học kỹ thuật, 1996, tr. 115-121
 3. Phạm Văn Huấn 1996 - Về cơ chế hình thành những hiện tượng thủy triều phức tạp và độc đáo ở biển Đông. Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, t. XII, no 1, 1996, tr. 33-39
1994
 1. Phạm Văn Vỵ, Phạm Văn Huấn, ... 1994 Đặc điểm chế độ dòng chảy ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Bộ KHCNMT, TT KHTN&CNQG, Hội thảo KH về đầm phá Thừa Thiên - Huế, 11/1994, 1994, tr. 39-42
1992
 1. Võ Văn Lành, Phạm Văn Huấn, Hà Xuân Hùng 1992 - Cấu trúc và biến trình nhiệt độ ở các tâm nước trồi mạnh trong vùng biển Đông Nam Việt Nam. Tuyển tập Nghiên cứu biển, tập IV, Nxb Khoa học và kỹ thuật, 1992, tr. 30-43
 2. Võ Văn Lanh, Phạm Văn Huấn, Hà Xuân Hùng 1992 - Cân bằng nhiệt mặt biển Đông Nam Việt Nam. Tuyển tập Nghiên cứu biển, tập IV, Nxb Khoa học và kỹ thuật, 1992, tr. 21-29
 3. Phạm Văn Huấn, Phạm Văn Vỵ, Phạm Thanh Thúy 1992 - Ước lượng hệ số ma sát trong chuyển động triều ở các sông. Tạp chí các khoa học về trái đất, 3 (T. 14), 1992, tr. 65-68
 4. Phạm Văn Huấn 1992 - Phổ dao động mực nước ở biển Đông. Thông báo Khoa học của các trường đại học, số 2, 1992, tr. 109-113
1991
 1. Phạm Văn Huấn 1991 - Dao động tự do của mực nước ở biển Đông. Tạp chí Các khoa học về trái đất, 4 (T. 13), 1991, tr. 113-116
 2. Phạm Văn Huấn 1991 - Dao động tự do và sự cộng hưởng trong dao động mực nước của biển Đông. Tuyển tập báo cáo Khoa học Hội nghị khoa học toàn quốc về biển lần thứ III, Hà Nội, 1991, tr. 60-64
1988
 1. Phạm Văn Huấn 1988 - Đặc điểm dòng chảy vùng cửa Thuận An. Tạp chí khoa học Địa lý, Trường ĐHTH HN, số 1, 1988, tr. 16-17
1986
 1. Phạm Văn Huấn 1986 - Dòng chảy vùng cửa sông Thái Bình. Tạp chí Khí tượng thủy văn, số 8 (308), 1986, tr. 7-10
1979
 1. Võ Văn Lành, Phạm Văn Huấn 1979 - Biến trình năm của nhiệt độ nước ở một vùng biển khơi miền trung Việt Nam. Tuyển tập nghiên cứu biển, Viện KHVN, tập 1, số 2, 1979, tr. 137-148

VIII. KHEN THƯỞNG

Khen thưởng:

2001 – Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về có thành tích xuất sắc trong năm học 2000 - 2001
2002 – Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý khoa học công nghệ giai đoạn 2000 - 2002
2002 – Huy chương "Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ".
2003 – Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội có thành tích xuất sắc trong năm học 2002 - 2003
2003 – Huy chương "Vì sự nghiệp Giáo dục"
2005 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
2006 – Kỷ niệm chương Đại học Quốc gia Hà Nội


  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943