Thông tin nội bộ
Sinh nhật Công Thanh ngày 14/9 (12 ngày nữa)
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 8
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 2353786

TIN MỚI CẬP NHẬT

LỊCH CÔNG TÁC KHOA
Tuần thứ 1, Năm học 2014 - 2015
NGHIÊN CỨU SINH - ĐỀ TÀI, NGƯỜI HƯỚNG DẪN
LUẬN ÁN TIẾN SỸ
Có thể xem toàn văn các luận án tiến sỹ theo danh sách sau (click vào tên tác giả)
CÁC BÀI VIẾT 2014
ĐỀ TÀI CẤP BỘ - TỈNH - ĐHQGHN
Công bố danh mục các đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và tương đương do các cán bộ của Khoa chủ trì

GIỚI THIỆU

Lịch sử hình thành và phát triển Ban chủ nhiệm khoa các thời kỳ

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Ngành Khí tượng, Thuỷ văn và Hải dương học thuộc khoa Địa lý - Địa chất có truyền thống đào tạo từ năm 1966. Năm 1967, thành lập Bộ môn Khí tượng - Hải dương, đến năm 1970 tách ra thành hai bộ môn Vật lý khí quyển và Vật lý thuỷ quyển, tổ chức đào tạo liên tục hệ đại học chính quy 4-5 năm. Năm 1984 thành lập Bộ môn Thuỷ văn. Năm 1995, Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học được tách ra từ khoa Địa lý - Địa chất, trực thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, với 3 Bộ môn: Khí tượng, Thuỷ văn và Hải dương. Tháng 3 năm 2004 thành lập thêm 2 Phòng thí nghiệm: Nghiên cứu Dự báo thời tiết và Khí hậu và Nghiên cứu Quản lý biển.
Danh sách cựu sinh viên Khoa KTTV&HDH
BAN CHỦ NHIỆM KHOA CÁC THỜI KỲ
Các tin khác
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943