Thông tin nội bộ
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 17
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 2649727

TIN MỚI CẬP NHẬT

CÁC BÀI VIẾT 2014
LỊCH CÔNG TÁC KHOA
Tuần thứ 12, Năm học 2014 - 2015
PHÒNG TN NC DỰ BÁO THỜI TIẾT VÀ KHÍ HẬU
Bằng khen ĐHQGHN 2010, Tập thể LĐXS 2006-2010
BỘ MÔN THỦY VĂN
Bằng khen ĐHQGHN: 2006, 2008 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 2009 Tập thể Lao động xuất sắc 2001 - 2013
NGHIÊN CỨU SINH - ĐỀ TÀI, NGƯỜI HƯỚNG DẪN

GIỚI THIỆU

Lịch sử hình thành và phát triển Ban chủ nhiệm khoa các thời kỳ

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Ngành Khí tượng, Thuỷ văn và Hải dương học thuộc khoa Địa lý - Địa chất có truyền thống đào tạo từ năm 1966. Năm 1967, thành lập Bộ môn Khí tượng - Hải dương, đến năm 1970 tách ra thành hai bộ môn Vật lý khí quyển và Vật lý thuỷ quyển, tổ chức đào tạo liên tục hệ đại học chính quy 4-5 năm. Năm 1984 thành lập Bộ môn Thuỷ văn. Năm 1995, Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học được tách ra từ khoa Địa lý - Địa chất, trực thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, với 3 Bộ môn: Khí tượng, Thuỷ văn và Hải dương. Tháng 3 năm 2004 thành lập thêm 2 Phòng thí nghiệm: Nghiên cứu Dự báo thời tiết và Khí hậu và Nghiên cứu Quản lý biển.
Danh sách cựu sinh viên Khoa KTTV&HDH
BAN CHỦ NHIỆM KHOA CÁC THỜI KỲ
Các tin khác
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943